قاب تبدیل پنل 60*60 توکار به روکار

650,000 ریال

قاب تبدیل از جنس ورق آهن رنگ شده جهت تبدیل پنل 60 * 60 توکار به روکار میباشد.