جستجوی پیشرفته

لامپ ادیسونی 

لامپ ادیسونی

در اینجا تمام لامپ های ادیسونی را مشاهده میفرمایید.

لامپ های ادیسونی به دو دسته اصلی از لحاظ ساختار تقسییم میشوند :
لامپ ادیسونی تنگستن
لامپ ادیسونی LED (فیلامنت)

زیرشاخه ها