جستجوی پیشرفته
 • 1,210,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که ترکیبی از پلی کربنات و کروم ، زیبائی متفاوت و خاصی به این محصول داده است. چراغ های پارس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب دو عدد لامپ 36 وات FPL را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که به نور باز نیاز دارند استفاده نمود.

  1,210,000 ریال
 • 2,850,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که ترکیبی از پلی کربنات و کروم ، زیبائی متفاوت و خاصی به این محصول داده است. چراغ های پارس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب چهار عدد لامپ 36 وات FPL بصورت مورب در مدار تک پل و دو پل را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که...

  2,850,000 ریال
 • 2,850,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که ترکیبی از پلی کربنات و کروم ، زیبائی متفاوت و خاصی به این محصول داده است. چراغ های پارس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب چهار عدد لامپ 36 وات FPL بصورت موازی مدار تک پل و دو پل را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که...

  2,850,000 ریال
 • 1,050,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که طراحی زیبا و مدرنی دارد. چراغ های نوریس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب دو عدد لامپ 36 وات FPL را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که به نور باز نیاز دارند استفاده نمود.

  1,050,000 ریال
 • 1,100,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که طراحی زیبا و مدرنی دارد. چراغ های نوریس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب دو عدد لامپ 36 وات FPL را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که به نور باز نیاز دارند استفاده نمود.

  1,100,000 ریال
 • 2,200,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که طراحی زیبا و مدرنی دارد. چراغ های نوریس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب چهار عدد لامپ 36 وات FPL بصورت موازی مدار تک پل و دو پل را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که به نور باز نیاز دارند استفاده نمود.

  2,200,000 ریال
 • 2,200,000 ریال
  تاریخ بروزرسانی : 1399-05-04

  این چراغ نسل جدیدی از طراحی به روز شده قاب مهتابی میباشد که طراحی زیبا و مدرنی دارد. چراغ های نوریس دارای ظاهری متفاوت و مدرن بوده و قابلیت نصب چهار عدد لامپ 36 وات FPL بصورت ضربدری مدار تک پل و دو پل را دارا هستند. از این چراغ ها می توان بر روی دیوار یا سقف فضاهای مسکونی ، اداری و تجاری و دیگر مکان هائی که به نور باز نیاز دارند استفاده نمود.

  2,200,000 ریال